Over ons

Objectief?

Wij zijn professionals!

Over JATIIL

 

Visie & Missie

 

 

In onze visie is ieder mens uniek en beschikt ieder mens over voldoende kwaliteiten om een gelukkig en volwaardig leven te leiden.

 

Onze missie :

 

“JATIIL Training & Coaching traint en coacht mensen als gelijkwaardig gesprekspartner, gaat uit van de kracht van het individu en stimuleert mensen het leven optimaal te durven leven met maximale gebruikmaking van de aanwezige kwaliteiten.”

.

 

Uitgangspunten

 

Wij werken uitsluitend met maatwerk trainingen & coachingstrajecten. Uitgebreide inventarisatie van huidige situatie, probleemstelling en/of doelstelling is essentieel

 

Er worden doelstellingen vastgesteld en als te behalen ‘targets’ gedefinieerd. Ieder mens is bijzonder maar problemen of uitdagingen zijn vaak universeel

Je bent je eigen leider en leraar, wil je veranderen dan kan alleen jij dat verwezenlijken. JATIIL Training & Coaching spreekt je aan op je eigen verantwoordelijkheid, capaciteiten en mogelijkheden.

 

De relatie tussen u en de medewerkers van JATIIL Training & Coaching is discreet en berust op vertrouwen

 

 

Belangrijk

 

 

Indien u besluit JATIIL Training & Coaching in te zetten als betrokken businesspartner, dan gaan we samen een overeenkomst aan. Deze overeenkomst geeft voor beide partijen rechten en plichten.

 

In alle gevallen ontvangt u van ons een schriftelijke overeenkomst inclusief algemene voorwaarden. Leest u deze algemene voorwaarden goed door voorafgaand aan de samenwerking.

 

De medewerkers van JATIIL Training & Coaching doen te allen tijde hun uiterste best om onze dienstverlening optimaal te laten aansluiten bij uw verwachtingen.

 

JATIIL Training & Coaching is altijd in beweging om de dienstverlening te verbeteren en nog beter aan te laten sluiten bij uw wensen. Uw input is voor ons daarom zeer waardevol en gewenst.

Onze trainers en coaches zetten aan tot denken, dagen uit, confronteren, spiegelen, complimenteren en stimuleren.

Bellen?

06 - 4357 4050

Zullen we kennismaken?