Home

Wil jij veranderen?

Durf te twijfelen!

Onze diensten

Coaching

JATIIL Training & Coaching coacht zowel in groepsverband als individueel.

Projecten

Al onze projecten zijn maatwerk en worden op basis van uw wensen vorm gegeven

Trainingen

JATIIL Training & Coaching werkt alleen vanuit gepersonaliseerde trainingen

Enter-trainment

Trainingen op externe locaties waarbij de training wordt aangevuld met unieke (team) activiteiten..

 

Coaching

 

JATIIL Training & Coaching coacht zowel in groepsverband alsmede individueel. De coachingsgesprekken zijn gebaseerd op wederzijds vertrouwen en op gelijkwaardigheid. Zowel de coach als de coachee hebben verantwoordelijkheid voor een optimaal resultaat. Het karakter van de gesprekken kan zakelijk, persoonlijk of een combinatie van beiden zijn.

 

Coach en coachee maken individuele afspraken inzake planning, doelstelling, locatie, etc. Voorafgaand aan een individueel coachingstraject is er te allen tijde een kennismakingsgesprek waarna zowel de coach als de coachee besluiten of er voldoende "chemie" is om het traject met elkaar aan te gaan.

 

De inhoud van de gesprekken kennen een vertrouwelijk karakter. De coaches van JATIIL Training & Coaching onderschrijven de gedragsregels integriteit.

 

Wij onderscheiden een aantal vormen van coaching:

* Groepscoaching

* Individuele coaching

* Business Coaching

* Gezinscoaching (particulier)

* Pubercoaching (particulier)

 

Wilt u meer weten inzake coaching? Maak gerust een vrijblijvende afspraak voor een persoonlijke kennismaking!

 

Projecten

 

De projecten die wij met onze businesspartners uitvoeren zijn divers van aard. Kernwoorden die in onze projecten terugkomen zijn: intermenselijke vaardigheden, commercie, communicatie, doel & resultaatgerichtheid, zelfkennis, persoonlijke ontwikkeling en waarde creatie.

 

JATIIL Training & Coaching ondersteunt u bij:

* Selectieprocedures aanname beleid (recruitment)

* Verandermanagement / Cultuurprogramma's voor organisaties (25 - 2500 medewerkers)

* Management Development trajecten / Talenten & trainee programma's

* Interne bedrijfscommunicatie, implementatie nieuw beleid of optimalisatie resultaatgerichtheid

* Klantgerichtheid programma's

* Ondersteuning opleidingstrajecten op gebied van intermenselijke vaardigheden

 

Wilt u weten welke projecten wij voor u kunnen verzorgen? Maak gerust een vrijblijvende afspraak voor een persoonlijke kennismaking!

 

 

Trainingen

 

JATIIL Training & Coaching werkt vrijwel alleen met gepersonaliseerde, maatwerk, trainingen. Onze trainingen zijn gericht op het vergroten van de zelfkennis, verhogen van het persoonlijk- en teamrendement en het verbeteren van de intermenselijke vaardigheden.

 

Hierbij gaan we uit van het aanwezig potentieel, de persoonlijke wensen/beperkingen, de uit te voeren taken en dit alles binnen de cultuur van uw organisatie.

 

Op basis van een uitgebreide inventarisatie stellen wij de inhoud van de training samen en bespreken deze met u voorafgaand aan de training. Optioneel kunnen individuele intakegesprekken met de deelnemers worden gehouden evenals (individuele) evaluatiegesprekken. Indien gewenst kan een deelnemer zijn/haar ontwikkeling verder vorm geven vanuit een persoonlijk coachingstraject.

 

Wij verzorgen onder andere de volgende trainingen:

 

SALESTRAININGEN :

* call center outbound/inbound,

* sales buitendienst/binnendienst

* implementatie van nieuwe producten/diensten in uw verkoopgesprek

* salespitch van product/dienst en organisatie

* opbouwverkoopgesprek (fases, deelafsluitingen, bezwaren weerleggen)

* cross-selling, up-selling, down-selling

* consultative selling

* vergroten salesresultaat door inzicht in persoonlijke ratio's t.o.v. interne benchmark

 

MANAGEMENTTRAININGEN :

* leidinggeven/management

* timemanagement (delegeren, plannen, controleren, grenzen stellen & bewaken)

* gesprekstechnieken (correctie, werving & selectie, functioneren, exit)

* teambuilding

 

INTERMENSELIJKE VAARDIGHEDEN

* communicatie

* verantwoordelijkheid nemen en dragen

* ethiek in business

* sociale spelregels

* empathie & sensitiviteit

* persoonlijke effectiviteit

 

Heeft u een trainingsbehoefte? Maak gerust een afspraak voor een vrijblijvende persoonlijke kennismaking!

 

 

Enter-trainment

 

JATIIL Training & Coaching geeft trainingen op externe locaties waarbij de training wordt aangevuld met unieke (team) activiteiten. Afhankelijk van budget, teamsamenstelling, duur, trainingsdoelstelling, etc. maken wij een programma waarin de doelstelling van de training wordt "ervaren".

 

Een unieke kans om een gedeeld verleden op te bouwen met je collega's. Gedeelde ervaringen buiten de werksfeer zijn een goed uitgangspunt voor een optimale samenwerking. Met een bredere kijk zien we onszelf en onze collega's: de dagelijkse samenwerking komt in een breder perspectief te staan.

 

Ook de binding met uw organisatie wordt versterkt:"het bedrijf" wordt eerder "mijn bedrijf" in de ogen van uw medewerkers.

Enter-trainment wordt ervaren als een blijk van waardering. Indien gewenst kunt u een persoonlijke band opbouwen tijdens de enter-trainment dag(en). Wij geven u graag tips hoe u uzelf en uw organisatie hierbij zo optimaal mogelijk presenteert.

 

Op basis van een uitgebreide inventarisatie stellen wij de inhoud van de Enter-trainmentdag of dagen samen en bespreken deze met u. Optioneel kunnen wij de interne communicatie voor u verzorgen en de Enter-trainmentdag of dagen vanuit een thema opzetten.

 

Enter-trainment kunnen wij verzorgen met als uitgangspunt:

* Teambuilding

* Integratie business units/labels/organisaties/MT's

* Lancering van nieuwe producten/diensten: inbedden in huidige werkwijze

* Heisessies

* Salestrainingen

* Managementtrainingen

* Training intermenselijke vaardigheden/ persoonlijke effectiviteit

 

Wilt u meer weten inzake Enter-trainment? Maak gerust een afspraak voor een vrijblijvende persoonlijke kennismaking!

 

 

Onze trainers en coaches zetten aan tot denken, dagen uit, confronteren, spiegelen, complimenteren en stimuleren.

Bellen?

06 - 4357 4050

Zullen we kennismaken?